Kamenný koberec PerfectSTONE oblý 4-6 mm

Základní cena: 3,32 Kč
Cena varianty:
(S DPH: )

Poptávka ks


Dostupnost: Více jak týden

Obrázek zboží: Kamenný koberec PerfectSTONE oblý 4-6 mm


Obrázek zboží: Kamenný koberec PerfectSTONE oblý 4-6 mm

Kamenný koberec PerfectSTONE oblý 4-6 mm - možné varianty

Varianta Cena bez DPH Cena s DPH
3,32 Kč 4,02 Kč
83,00 Kč 100,43 Kč
302,00 Kč 365,42 Kč
860,00 Kč 1 040,60 Kč
1 413,00 Kč 1 709,73 Kč
244,00 Kč 295,24 Kč

Kamenný koberec PerfectSTONE oblý 4-6 mm

Kamenný koberec PerfectSTONE oblý 4-6 mm:
Orientační cena za m2  počítána při ploše 15 m2 a tl. 10 mm

Limit pro odběr:
Odběr výrobků Den Braven (kategorie Den Braven)  v hodnotě min. 3000+dph .
Zakázky v nižším objemu nelze realizovat.
Doprava je zdarma.

Pro aplikaci kamenného koberece PerfectSTONE je třeba:
Kamenivo (25 kg pytel)
Pojivo A+B (A-1 kg+B 0,43 kg)
Po smíchání je připravena směs pro nanášení kamenného koberce PerfectSTONE

Orientační spotřeby materiálu na m2 při dané tloušťce

popis tl. 10mm tl.14mm tl.20mm
pojivo A+B a 1 pytel 1,5 m2 1,25 m2 0,88 m2
pojivo A+B a 3 pytle 4,5 m2 3,75 m2 2,64 m2
pojivo A+B a 5 pytlů 7,5 m2 6,25 m2 4,40 m2
pojivo A+B a 10 pytlů 15 m2 12,5 m2 8,80 m2

PerfectSTONE
Finální potěrová směs říčních kamínků nebo mramorů a epoxidové pryskyřice.
Po vytvrzení epoxidového pojiva vytváří pevný a přírodní povrch.
Vlastnosti :
Vysoká mechanická odolnost;
Použití v interiéru i exteriéru;
Pochůzí již po 24 hodinách;
Mrazuvzdorný;
Vhodný na podlahové vytápění;

Aplikace možná na většinu zpevněných ploch (beton, živičné povrchy
vozovek a chodníků, dlažbu, zámkovou dlažbu a jiné)

Použití
Finální povrch chodníčků, teras, balkónů, okolí bazénu a dalších ploch.
- Vhodná i pro podlahy do interiéru. Pro snadnou údržbu je vhodné použití
uzavřené struktury.
- Pro svou vysokou pevnost a mechanickou odolnost vhodná i pro pojezd
automobilů. (min tl. vrstvy 30mm na pevný podklad)

PerfectSTONE
Omezení
Mimo jiné není vhodné pro pokládku za nízkých teplot pod +8°C a nad 25°C.
Během 24 hodin po pokládce nesmí dojít ke snížení teploty pod +5°C.
Po dobu aplikace nesmí přijít kamenný koberec do styku s vodou a nesmí být
nijak mechanicky namáhaný.

Min. tloušťky povrchu:
Frakce 2-4 8 mm ( 6 mm v interiéru, a to jen zalitá struktura )
Frakce 3-6,4-6 10 mm
Frakce 4-8 15 mm

Příprava podkladu
Musí být čistý, suchý, pevný, nosný (pevnost v tlaku min. 20 MPa) zbavený
prachu, nátěrů, výkvětů a nesmí být zmrzlý. Jestliže je povrch znečištěný
naftou, oleji, a podobnými mastnými výrobky je potřeba tento povrch očistit
přebroušením, otryskáním ocelovými kuličkami, umytím tlakovou vodou,
odmaštěním a podobnými způsoby. Pro zajištění kvality podkladu je vhodné
provést sondu prokazující jeho soudržnost a to do hloubky min. 20 mm. Při
aplikaci na vodorovnou plochu a nesoudržný podklad, je nutno povrch
napenetrovat penetračním EPOXY nátěrem nebo samotným pojivem pro
kamenný/mramorový koberec PerfectSTONE, pro lepší přídržnost kamenného
koberce k podkladu je možné posypat čerstvý penetrační nátěr křemičitým
pískem. Samotná aplikace se provádí za 24 hodin po penetraci.
Kvalitní a soudržný podklad však není třeba penetrovat, protože během
aplikace  dochází  k částečnému  protečení  pojiva  na  podklad  a  tím
napenetrování podkladu během samotné pokládky. Drobné nerovnosti a výtluky
je kamenný koberec schopen zaplnit, proto se podklad nijak nevyrovnává a
Kamenný / Mramorový koberec se nanáší i na nerovný podklad.

Příprava nářadí
Pro aplikaci budeme potřebovat zednickou lžíci, hladítko, desku na stahování
větších ploch, ředidlo S 6005(S6003, S6006) a hadřík pro očištění, dva kyblíky,
míchací vrtuli a vrtačku s regulací otáček.

PerfectSTONE
Příprava směsi
Tvrdidlo epoxidové pryskyřice (složku B) nalijeme do základu epoxidové
pryskyřice (složku A). Směs složek A a B důkladně promícháme po dobu 3
minut pomocí míchadla s rychlostí 300ot./min.

Mísicí poměr pro otevřenou
Základ (složka A) 0,89 kg 795 ml
Tvrdidlo (složka B) 0,54 kg 525 ml
Kamenivo 25 kg
Základní mísící poměr 1 x kamenivo a 1 x složky A+B (1,43kg)
Tato struktura mramorového koberce zajistí vodopropustnost.
Vhodné pro exteriéry.

Mísicí poměr pro částečně zalitou strukturu
Základ (složka A) 1,78 kg 1590 ml
Tvrdidlo (složka B) 1,08 kg 1050 ml
Kamenivo 25 kg
Mísící poměr 1 x kamenivo a 2 x složky A+B (2,86kg)
Výška uzavření se pohybuje od 1/2 až do 2/3 celkové výšky.

Mísicí poměr uzavřenou strukturu
Základ (složka A) 2,67 kg 2 385 ml
Tvrdidlo (složka B) 1,62 kg 1 575 ml
Kamenivo 25 kg
Mísící poměr 1 x kamenivo a 3 x složky A+B (4,29kg)

Důkladně promíchanou směs nalijeme ihned po promíchání do kameniva, které
musí být suché a zbavené prachových částí. Přírodní kamenivo může mít
barevnou diferenci v různých baleních, proto doporučujeme kamenivo
promíchat najednou z více pytlů, aby se tato barevná diference odstranila
a netvořily se na výsledném povrchu barevné mapy. Kamenivo pokud
možno objednávejte naráz, doobjednávka může být z jiného závozu a barevně
se lišit od původního materiálu. Kamenivo a epoxidovou pryskyřici důkladně
promícháme tak, aby  se kamínky obalily  do epoxidové pryskyřice.
Připravujeme si takové množství kamenného koberce, které jsme schopni
zpracovat do 40 minut při teplotě 25°C. Při zvyšující se teplotě se doba
zpracovatelnosti snižuje a naopak. Připravenou směs vždy před vysypáním na
podklad řádně promícháme, aby pojivo z důvodu dlouhého stání v nádobě
nekleslo na dno.

Položený a zahlazený povrch chráníme 24 hodin před deštěm a pošlapáním.
Kamenný koberec je plně zatížitelný po 7 dnech.

 

PerfectSTONE
Finální potěrová směs říčních kamínků nebo mramorů a epoxidové pryskyřice.
Po vytvrzení epoxidového pojiva vytváří pevný a přírodní povrch.
Vlastnosti :
Vysoká mechanická odolnost;
Použití v interiéru i exteriéru;
Pochůzí již po 24 hodinách;
Mrazuvzdorný;
Vhodný na podlahové vytápění;

Aplikace možná na většinu zpevněných ploch (beton, živičné povrchy
vozovek a chodníků, dlažbu, zámkovou dlažbu a jiné)

Použití
Finální povrch chodníčků, teras, balkónů, okolí bazénu a dalších ploch.
- Vhodná i pro podlahy do interiéru. Pro snadnou údržbu je vhodné použití
uzavřené struktury.
- Pro svou vysokou pevnost a mechanickou odolnost vhodná i pro pojezd
automobilů. (min tl. vrstvy 30mm na pevný podklad)

PerfectSTONE
Omezení
Mimo jiné není vhodné pro pokládku za nízkých teplot pod +8°C a nad 25°C.
Během 24 hodin po pokládce nesmí dojít ke snížení teploty pod +5°C.
Po dobu aplikace nesmí přijít kamenný koberec do styku s vodou a nesmí být
nijak mechanicky namáhaný.

Min. tloušťky povrchu:
Frakce 2-4 8 mm ( 6 mm v interiéru, a to jen zalitá struktura )
Frakce 3-6,4-6 10 mm
Frakce 4-8 15 mm

Příprava podkladu
Musí být čistý, suchý, pevný, nosný (pevnost v tlaku min. 20 MPa) zbavený
prachu, nátěrů, výkvětů a nesmí být zmrzlý. Jestliže je povrch znečištěný
naftou, oleji, a podobnými mastnými výrobky je potřeba tento povrch očistit
přebroušením, otryskáním ocelovými kuličkami, umytím tlakovou vodou,
odmaštěním a podobnými způsoby. Pro zajištění kvality podkladu je vhodné
provést sondu prokazující jeho soudržnost a to do hloubky min. 20 mm. Při
aplikaci na vodorovnou plochu a nesoudržný podklad, je nutno povrch
napenetrovat penetračním EPOXY nátěrem nebo samotným pojivem pro
kamenný/mramorový koberec PerfectSTONE, pro lepší přídržnost kamenného
koberce k podkladu je možné posypat čerstvý penetrační nátěr křemičitým
pískem. Samotná aplikace se provádí za 24 hodin po penetraci.
Kvalitní a soudržný podklad však není třeba penetrovat, protože během
aplikace  dochází  k částečnému  protečení  pojiva  na  podklad  a  tím
napenetrování podkladu během samotné pokládky. Drobné nerovnosti a výtluky
je kamenný koberec schopen zaplnit, proto se podklad nijak nevyrovnává a
Kamenný / Mramorový koberec se nanáší i na nerovný podklad.

Příprava nářadí
Pro aplikaci budeme potřebovat zednickou lžíci, hladítko, desku na stahování
větších ploch, ředidlo S 6005(S6003, S6006) a hadřík pro očištění, dva kyblíky,
míchací vrtuli a vrtačku s regulací otáček.

PerfectSTONE
Příprava směsi
Tvrdidlo epoxidové pryskyřice (složku B) nalijeme do základu epoxidové
pryskyřice (složku A). Směs složek A a B důkladně promícháme po dobu 3
minut pomocí míchadla s rychlostí 300ot./min.

Mísicí poměr pro otevřenou
Základ (složka A) 0,89 kg 795 ml
Tvrdidlo (složka B) 0,54 kg 525 ml
Kamenivo 25 kg
Základní mísící poměr 1 x kamenivo a 1 x složky A+B (1,43kg)
Tato struktura mramorového koberce zajistí vodopropustnost.
Vhodné pro exteriéry.

Mísicí poměr pro částečně zalitou strukturu
Základ (složka A) 1,78 kg 1590 ml
Tvrdidlo (složka B) 1,08 kg 1050 ml
Kamenivo 25 kg
Mísící poměr 1 x kamenivo a 2 x složky A+B (2,86kg)
Výška uzavření se pohybuje od 1/2 až do 2/3 celkové výšky.

Mísicí poměr uzavřenou strukturu
Základ (složka A) 2,67 kg 2 385 ml
Tvrdidlo (složka B) 1,62 kg 1 575 ml
Kamenivo 25 kg
Mísící poměr 1 x kamenivo a 3 x složky A+B (4,29kg)

Důkladně promíchanou směs nalijeme ihned po promíchání do kameniva, které
musí být suché a zbavené prachových částí. Přírodní kamenivo může mít
barevnou diferenci v různých baleních, proto doporučujeme kamenivo
promíchat najednou z více pytlů, aby se tato barevná diference odstranila
a netvořily se na výsledném povrchu barevné mapy. Kamenivo pokud
možno objednávejte naráz, doobjednávka může být z jiného závozu a barevně
se lišit od původního materiálu. Kamenivo a epoxidovou pryskyřici důkladně
promícháme tak, aby  se kamínky obalily  do epoxidové pryskyřice.
Připravujeme si takové množství kamenného koberce, které jsme schopni
zpracovat do 40 minut při teplotě 25°C. Při zvyšující se teplotě se doba
zpracovatelnosti snižuje a naopak. Připravenou směs vždy před vysypáním na
podklad řádně promícháme, aby pojivo z důvodu dlouhého stání v nádobě
nekleslo na dno.

Položený a zahlazený povrch chráníme 24 hodin před deštěm a pošlapáním.
Kamenný koberec je plně zatížitelný po 7 dnech.

Se zbožím doporučujeme


OK stavebninyKAMENNÝ KOBEREC PerfectSTONEKamenný koberec PerfectSTONE oblý 4-6 mm

Na webu je 5 lidí online

Přihlášení zákazníka

Registrace zákazníka
Zapomněli jste heslo?

Nákupní košík počet položek: 0
celková cena: 0 Kč

Akční nabídka

Rychlý kontakt

te: 602 761 461

Aktuality

AKTUALITY - klikněte

30.7.2019

výhodná cena EPS

Akce satjam na vybrané krytiny a povrchy.

AKCE SATJAM:
v cenách výrobce - rádi zpracujeme nabídku v našich cenách
http://www.AKCE/

 

 


  

 


 


 


Hodnocení obchodu na Zboží.cz


Nejprodávanější

  1. Kamenný koberec PerfectSTONE oblý 4-8 mm 3,32 Kč
  2. Kamenný koberec PerfectSTONE oblý 2-4 mm 3,32 Kč
  3. Kamenný koberec PerfectSTONE oblý 4-6 mm 3,32 Kč
  4. Kamenný koberec PerfectSTONE ostrý 2-4 mm 3,32 Kč

Nejprohlíženější

  1. Kamenný koberec PerfectSTONE oblý 4-6 mm 3,32 Kč
  2. Kamenný koberec PerfectSTONE oblý 4-8 mm 3,32 Kč
  3. Kamenný koberec PerfectSTONE oblý 2-4 mm 3,32 Kč
  4. Kamenný koberec PerfectSTONE ostrý 2-4 mm 3,32 Kč