Ochrana osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, nebo požadujete nabídku konkrétního materiálu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosíme s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti
s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Podmínky ochrany osobních údajů


I. Základní ustanovení
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je
Společnost :  OK – STAVEBNINY OPTIMAL s.r.o., IČ 28659031 (dále jen „správce“)
Adresa :        Sídliště 545, 783 13 Štěpánov
Email :          odbyt ok-stavebniny.cz
Telefon :       602 761 461
Provozující  webovou stránku www.ok-stavebniny.cz.
Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.
Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na uvedeném na tel. čísle nebo na e-mailu.

1.      Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor. Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají. Subjekt údajů není právnická osoba. Údaje vztahující se výlučně k právnické osobě tak nejsou osobními údaji. Osobním údajem však již je např. e-mailová adresa zaměstnance právnické osoby, typicky ve tvaru jmeno.prijmeni@firmaabcxyz.cz
2.      Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1.      Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky (poptávky).
2.      Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1.      Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písmeno b) GDPR. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
2.      Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky (poptávky) a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce (poptávce) jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (poptávky) (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.
Rozsah osobních údajů a účely zpracování vašich osobní údajů :
Jméno a příjmení : nezbytně potřebujeme k identifikaci
e-mail : nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy a vzájemné komunikaci,
telefon: nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy a vzájemné komunikaci
místo stavby : nezbytně potřebujeme k nacenění a k plnění smlouvy
fakturační údaje, vedení účetnictví:  nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
3.      Ze strany správce nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování.

IV. Doba uchovávání údajů
1.      Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů  -  tj. po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak (s ohledem na uchovávání účetních dokladů, záručních dob apod). V případě poptávky jsou údaje uchovávány po dobu 24 měsíců (pro možnou aktualizaci).
2.      Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1.      Příjemci osobních údajů jsou osoby :
podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, dle způsobu realizace konkrétní zakázky:
- výrobci zboží
- centrální sklady a provozovny odkud je zakázka realizována
- spedice zajišťující dopravu
zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
2.      Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci

VI. Vaše práva
1.      Za podmínek stanovených v GDPR máte
•       právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,  které je plněno již touto informační stránkou s těmito zásadami,
•       právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
•       právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
•       právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
•       právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
•       právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v č. I. Těchto podmínek.
•       Na zajištění vašeho požadavku potřebujeme 7 dní. V některých případech jsme vázáni/ zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.
2.      Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
1.      Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2.      Správce přijal opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě
3.      Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby

VIII. Závěrečná ustanovení
1.      Odesláním objednávky (poptávky) z internetového objednávkového (poptávkového) formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2.      S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznáme/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3.      Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů.

 

 

Dovolujeme si Vás ujistit, že my i spolupracovníci, kteří budou
zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních
údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení
Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových
vztahů s námi.

OK stavebninyOchrana osobních údajů

Na webu je 18 lidí online

Přihlášení zákazníka

Registrace zákazníka
Zapomněli jste heslo?

Nákupní košík počet položek: 0
celková cena: 0 Kč

Akční nabídka

Rychlý kontakt

te: 602 761 461

Aktuality

AKTUALITY - klikněte

12.8.2020

akce na vybrané povrchy krytin SATJAM
výhodný cena na hrubozrný satmat PMH v RR887 hnědá a RAL 7024 grafitově šedá
 


 Nejprodávanější

 1. Hmoždina plast DEN BRAVEN LTX 10 0,90 Kč
 2. KM Beta elegant černá 16,58 Kč
 3. KM Beta elegant 16,58 Kč
 4. Střešní folie JUTADACH 135 Cena: 18,54 Kč
 5. KM Beta elegant cihlová 16,58 Kč
 6. IPA - BITAGIT - HYDROBIT V60 S35 41,50 Kč
 7. BITAGIT RADON - FOALBIT AL S40 71,30 Kč

Nejprohlíženější

 1. IPA - BITAGIT - HYDROBIT V60 S35 41,50 Kč
 2. KM Beta elegant 16,58 Kč
 3. BITAGIT RADON - FOALBIT AL S40 71,30 Kč
 4. Trapézový plech T 18 plus 121,71 Kč
 5. KM Beta briliant 20,14 Kč
 6. SKLOBIT - GLASBIT G200 S40 68,00 Kč
 7. Ztracené bednění Best 30 Cena: 36,59 Kč